חדשות

ננוקס מודיעה על תוצאות כספיות לרבעון השלישי 2021 ומספקת עדכון עסקי

מדווחת על התקדמות לקראת פיתוח שרשרת אספקה ​​גלובלית. סיימה את הרבעון השלישי עם מזומנים וניירות ערך סחירים של 180.3 מיליון דולר


NANO-X IMAGING LTD
Nanox״ או ״החברה״, נאסד”ק: NNOX), חברת טכנולוגיית הדמיה רפואית חדשנית, הודיעה היום על תוצאות הרבעון השלישי שהסתיים ב-30 בספטמבר 2021 וסיפקה עדכון עסקי.

כפי שדווח בעבר, ננוקס (Nanox) השלימה את המיזוג עם NANO-X AI LTD (לשעבר Zebra Medical Vision LTD, “Nanox AI”), חברת אנליטיקה להדמיות רפואיות המבוססות על לימוד מעמיק, בעסקת מניות שלמה בשווי של כ-110 מיליון דולר בסגירה, עם עד 84 מיליון דולר בתמורה מותנית שישולמו במניות נוספות אם Nanox AI תתקשר באחד משני הסכמים מסחריים ייעודיים ותשיג ציוני דרך מסוימים. בנוסף, השלימה החברה את רכישת USARAD Holdings, Inc, ספקית מובילה של שירותי טלרדיולוגיה, ואת הנכסים של MDWEB, LLC, שוק מבוזר המחבר בין מתקני הדמיה עם רדיולוגים, תמורת כ-7.3 מיליון דולר במזומן ו-12.9 מיליון דולר במניות, עם עד 2.0 מיליון דולר במזומן ועד 8.0 מיליון דולר במניות בתמורה נדחית עבור השלמת ציוני דרך שונים.

“הרבעון השלישי היה מכריע עבור Nanox.ARC, שכן התקדמנו באופן משמעותי לקראת מסחור של מערכת הננוקס במספר חזיתות. בין ההישגים האחרונים שלנו, המשכנו לאבטח את שרשרת האספקה ​​שלנו, הגדלנו את צבר ההזמנות שלנו על ידי חתימה על הסכמי MSaaS נוספים, ובעיקר, השלמנו שלוש עסקאות מיזוגים ורכישות אסטרטגיות שהוכרזו בעבר”, אמר רן פוליאקין, יו”ר הדירקטוריון והמנכ”ל של ננוקס. “אנו מצפים להמשיך את ההתקדמות שלנו לעבר המטרה שלנו להביא את הטכנולוגיה פורצת הדרך לשוק בשנת 2022”.

עיקרי הרבעון השלישי וההתפתחויות האחרונות:

  • השלמת מיזוג עם Nanox AI ורכישות של USARAD Holdings, Inc ו-MDWEB, LLC, מיזוג עם Zebra ורכישות של USARAD ו-MDWEB ככתוב לעיל.
  • התקשרות בהסכם MSaaS עם International Clinics Group, מפיצת ציוד רפואי המשרתת בתי חולים ציבוריים ופרטיים, מערכות בריאות, בתי חולים צבאיים ומרכזים רפואיים בצ’ילה, בוליביה ופרו, לפריסה של 350 יחידות Nanox.ARC. נכון להיום, החברה התקשרה בהסכמי MSaaS לפריסה של 6,500 יחידות Nanox.ARC.
  • Nanox AI השיגה את אישור ה-(FDA 510(k השמיני שלה עבור הפתרון (Coronary Artery Calcium (CAC שלה כחלק מהיצע בריאות האוכלוסייה שלה. CAC הוא סמן ביולוגי חשוב בקביעת הסיכון למחלות כליליות. פתרון ה-CAC צפוי להעצים רופאים לדווח על ממצאים ולהמליץ ​​על טיפולים מונעים לפני התרחשות אירוע כלילי, ויש לו פוטנציאל להציל חיים תוך הפחתת עלויות למערכות הבריאות. המשימה של Nanox AI היא לעזור לאבחן אוכלוסיות בקנה מידה גדול עם הפתרונות מבוססי הבינה המלאכותית שלה, ומאפשרת ל-IDN ולמשלמים מסחריים לזהות ולטפל בחולים בסיכון למצבים כרוניים ובמקביל לבצע התאמה מדויקת לסיכון האוכלוסייה המכוסה שלהם.
  • עשינו התקדמות להתחלת הייצור המסחרי של שבב הסיליקון MEM בידי חברת הבת הקוריאנית של החברה, שהוא חלק בלתי נפרד ממקור קרני הרנטגן הדיגיטלי של ננוקס. אנו מצפים שהייצור במתקן החדש יתחיל בפיילוט שייערך בתחילת 2022.
  • עדכון קליני ורגולטורי: החברה התקדמה לקראת השלמת הפיתוח של מערכת ה-Nanox.ARC. החברה מצפה להמשיך לייעל ולפתח תכונות נוספות של Nanox.ARC והיא שוקלת להגיש בטווח הקרוב בקשת 510(k) נוספת עבור הגרסה הבאה של מערכת Nanox.ARC מרובת המקורות שלה , אשר תהנה מהמשוב של ה-FDA שהתקבל על הגרסה הראשונה של מערכת ה-Nanox.ARC מרובת המקורות.

התוצאות הכספיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021

עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021, החברה דיווחה על הפסד נקי של 13.5 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 11.1 מיליון דולר לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ב-30 בספטמבר 2020, בעיקר בשל גידול במחקר ובפיתוח שלנו. והוצאות הנהלה וכלליות, אשר הופחתו בגין קיצוץ בהוצאות השיווק שלנו.

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-3.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. העלייה נבעה מעלויות מחקר ופיתוח הקשורות ל-Nanox.ARC והענן רב המקורות, לרבות גידול במספר העובדים במחר והפיתוח, עלויות הקשורות לתהליך האישור הרגולטורי המתמשך ותגמול מבוסס מניות.

הוצאות השיווק ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-1.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הירידה נבעה בעיקר מירידה של 1.7 מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות שקוזז חלקית על ידי עלייה של 0.5 מיליון דולר בשיווק והוצאות מיתוג.

הוצאות הנהלה וכלליות ברבעון השלישי של 2021 הסתכמו ב-8.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הגידול של 1.9 מיליון דולר נבע בעיקר מעלייה בעלות העבודה שלנו בסך של כ-0.5 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול עלייה במספר העובדים שלנו הקשורים להרחבת קבוצת הניהול של החברה והתשתית הארגונית הכוללת, עלייה בהוצאות ביטוח D&O שלנו בסך של כ-0.5 מיליון דולר, עלייה בשכר הייצוג המשפטי שלנו בסך של כ-0.6 מיליון דולר עקב החקירה של SEC והתביעה ייצוגית כמתואר בטופס 6-K שלנו שהוגש ב-17 בנובמבר 2021 והוצאות עסקה בקשר לרכישות של Nanox AI, USARAD Holdings, Inc והנכסים של MDWEB, LLC בסכום של כ-0.5 מיליון דולר.

המזומנים נטו ששימשו לפעילות התפעולית בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 עמדו על 7.0 מיליון דולר. החברה סיימה את הרבעון השלישי של 2021 עם מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים של 180.3 מיליון דולר.

ההפסד הנקי non-GAAP  בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 עמד על ב-8.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 5.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020 בעיקר בשל גידול בהוצאות המחקר והפיתוח שלנו, בהוצאות הכלליות והמנהליות ובהוצאות השיווק שלנו. הוצאות המחקר והפיתוח non-GAAP  בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 היו ב-3.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הוצאות השיווק non-GAAP  בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 היו 1.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020. הוצאות מינהליות על Non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 הסתכמו ב-4.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2020.

התאמה בין GAAP לבין אמצעים פיננסיים non-GAAP  לתקופות של שלושה חודשים ותשעה חודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 ו-2020 מסופקת בתוצאות הכספיות שהן חלק מהודעה לעיתונות זו. ההפרש בין המדד הפיננסי GAAP לצעדים הפיננסיים Non-GAAP לעיל מיוחס בעיקר לפיצוי מבוסס מניות, הוצאות הנפקה משניות והוצאות משפטיות בקשר עם ליטיגציה ייצוגית וחקירת ה- SEC.

נכון ל-30 בספטמבר 2021, לחברה היו כ-47.9 מיליון מניות.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

קריאה נוספת
Close
Back to top button
דילוג לתוכן