חדשות

ננוקס מודיעה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2022 ומספקת עדכון עסקי

מדווחת על התקדמות לקראת פיתוח שרשרת האספקה העולמית

סיימה את הרבעון הראשון של 2022 עם מזומנים וניירות ערך סחירים בסך 139.5 מיליון דולר.

NANO-X IMAGING LTD (“ננוקס” או “החברה“, נאסד”ק: NNOX), חברת טכנולוגיית הדמיה רפואית חדשנית, הודיעה היום על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרץ 2022 ומספקת עדכון עסקי.

עיקרי הרבעון הראשון וההתפתחויות האחרונות:

*הכנסות החברה הסתכמו ברבעון ב-1.8 מיליון דולר, בהשוואה ללא הכנסות ברבעון הראשון של 2021, וגידול של 38% מ-1.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2021.

*מדווחת על צמיחה מואצת בעסקי הטלרדיולוגיה ברבעון, המונעת על ידי גידול בבסיס הלקוחות וצמיחה אורגנית מלקוחות קיימים.

*באפריל 2022 הודיעה Nanox.AI על אישור ה-FDA העשירי שלה, במקרה זה למכשיר HealthOST שלה, תוכנה המופעלת באמצעות בינה מלאכותית המסייעת לרופאים בהערכת שברי דחיסה בחוליות וצפיפות עצם נמוכה.

*לאחרונה יזמה תהליך התקשרות עם גוף נודע באיחוד האירופי לצורך המשך ייעוד אישור CE.

“אני מרוצה מביצועי הצוות שלנו כאשר המשכנו להתקדם במספר חזיתות במהלך הרבעון הראשון של 2022”, אמר ארז מלצר, מנכ”ל ננוקס. “ראינו צמיחה מואצת ברבעון המלא הראשון של ייצור ההכנסות, Nanox.AI חתמה על חוזה חדש למערכת בתי החולים והבטיחה את אישור ה-FDA העשירי שלה כדי להשלים את 11 אישורי ה-CE שלה. ולבסוף, אנו מציבים עדיפות גבוהה על הדיאלוג שלנו עם ה-FDA והגשת 510(K) רשמית לאחר מכן, תוך ייזום התהליך להבטחת אישור CE באיחוד האירופי, בכל מקרה, עבור Nanox.ARC מרובה מקורות”.

התוצאות הכספיות לשלושה חודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022

בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 דיווחה החברה על הכנסות בסך 1.8 מיליון דולר, בהשוואה להכנסות של 1.8 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2021. במהלך שלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022, החברה ייצרה הכנסות באמצעות מכירת שירותי רדיולוגיה ומכירת פתרונות בינה מלאכותית. ההפסד הגולמי של החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכם ב-1.9 מיליון דולר. הכנסות החברה משירותי טלרדיולוגיה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו ב-1.7 מיליון דולר עם רווח גולמי של 0.1 מיליון דולר. הכנסות החברה מפתרונות הבינה המלאכותית שלה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו ב-0.1 מיליון דולר עם הפסד גולמי של 2.0 מיליון דולר. עלות ההכנסות על בסיס non-GAAP  של שירותי הטלרדיולוגיה של החברה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמה ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל- non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2021, וכתוצאה מכך נרשם רווח גולמי  non-GAAPשל כ-0.7 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022, המהווים שולי רווח גולמי של כ-39% על בסיס non-GAAP. הרווח הגולמי non-GAAP  של החברה מפתרונות הבינה המלאכותית שלה בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 עמד על 0.0 מיליון דולר.

בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 דיווחה החברה על הפסד נקי של 21.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי של 12.7 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2021, בעיקר בשל הוצאות הקשורות לאיחוד Nanox.AI ו-USARAD עם החברה, ורכישת נכסי MDWEB, גידול בהוצאות המחקר והפיתוח שלנו וגידול בהוצאות הכלליות והמנהליות שלנו, אשר הופחתו על ידי ירידה בהוצאות המכירה והשיווק שלנו.

הוצאות המחקר והפיתוח בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2022 הסתכמו ב-6.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.7 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021. הגידול של 4.1 מיליון דולר נבע בעיקר מאיחוד Nanox.AI עם החברה והיתרה עקב הפיתוח של Nanox.ARC ו- Nanox.CLOUD מרובת המקורות, כולל גידול במספר העובדים במו”פ, עלויות הקשורות לתהליך האישור הרגולטורי המתמשך ופיצוי מבוסס מניות.

הוצאות המכירה והשיווק בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.7 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2021. הירידה של 0.6 מיליון דולר נבעה בעיקר מקיטון של כ-0.3 מיליון דולר בתגמול מבוסס מניות.

ההוצאות הכלליות והמנהליות בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו ב-11.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-8.2 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021. הגידול של 3.1 מיליון דולר נבע בעיקר מאיחוד Nanox.AI ו-USARAD עם החברה ורכישת נכסי MDWEB, גידול במספר העובדים של החברה בקשר עם הרחבת צוות הניהול של החברה והתשתית הארגונית הכוללת, גידול בהוצאות המשפטיות של החברה בשל פניית ה-SEC והתדיינות ייצוגית כמתואר בטופס20-F  של החברה לשנה שהסתיימה 31 בדצמבר 2021, הוגש ב-2 במאי 2022.

הוצאות אחרות בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2022 הסתכמו ב-0.8 מיליון דולר, בהשוואה לאלה בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021. הגידול נבע בעיקר מהעתקת מתקן הייצור של החברה בקוריאה למיקומו הקבוע ושינוי בחבות הרווח המותנית של החברה.

ההפסד הנקי non-GAAP החל על מניות רגילות בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכם ב-12.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-7.1 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2021, בעיקר בשל הוצאות הנובעות מאיחוד Nanox.AI ו-USARAD עם החברה ורכישת נכסי MDWEB, וגידול בהוצאות המחקר והפיתוח של החברה והוצאותיה הכלליות והמנהליות. עלות ההכנסות על בסיס non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמה ב-1.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.1 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021. הוצאות המחקר והפיתוח על בסיס non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו ב-5.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-2.1 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021. הוצאות המכירה והשיווק non-GAAPבשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו ב-0.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-1.2 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021. ההוצאות הכלליות והמנהליות non-GAAP בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו ב-6.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.7 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2021.

התאמה בין מדדים פיננסיים GAAP ו-  non-GAAP לתקופות של שלושה חודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2022 ו-2021 מסופקת בתוצאות הכספיות המהוות חלק מהודעה לעיתונות זו. ההפרש בין ה-GAAP לבין האמצעים הפיננסיים  non-GAAPלעיל מיוחס בעיקר להפחתה של נכסים בלתי מוחשיים, פיצוי מבוסס מניות, הוצאות הצעה משניות והוצאות משפטיות בקשר עם תביעות ייצוגיות וחקירת ה-SEC.

נזילות ומשאבי הון

נכון ל-31 במרץ 2022, לחברה היו 73.7 מיליון דולר במזומן, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים לטווח קצר ו-65.7 מיליון דולר של ניירות ערך סחירים לטווח ארוך. נכון ל-31 במרץ 2022, לחברה היו נכסים שוטפים בסך כולל של 78.1 מיליון דולר וסך ההתחייבויות השוטפות בסך 51.0 מיליון דולר, אשר יצרו הון חוזר של 27.1 מיליון דולר.

נכון ל-31 בדצמבר 2021, לחברה היו 88.7 מיליון דולר של מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך סחירים לטווח קצר ו-67.8 מיליון דולר של ניירות ערך סחירים לטווח ארוך. נכון ל-31 בדצמבר 2021, לחברה היו סך נכסים שוטפים בסך 94.9 מיליון דולר וסך ההתחייבויות השוטפות בסך 52.8 מיליון דולר, אשר יצרו הון חוזר בסך 42.1 מיליון דולר.

הירידה במזומנים ושווי המזומנים של החברה בסך של 11.7 מיליון דולר וירידה בניירות הערך הסחירים לטווח קצר של 3.3 מיליון דולר נבעו בעיקר מתזרים מזומנים שלילי מפעילות של 11.5 מיליון דולר ומזומנים ששימשו לפעילות השקעה של 4.8 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2022 הנפיקה החברה 192,927 מניות רגילות בשל מימוש כתבי אופציה ו-6,746 מניות רגילות בשל מימוש אופציות. החברה גם הנפיקה 89,286 מניות רגילות לבעלי המניות לשעבר של Nanox AI בשל השגת אבן דרך. החברה ייצרה רווח גולמי של כ-0.4 מיליון דולר ממימוש אופציות וכתבי אופציה.

נכסים אחרים

החברה סיימה את התקופה עם נכסים וציוד, בשווי נטו של 41.1 מיליון דולר. גידול של 3.7 מיליון דולר נכון ליום 31 במרץ 2022, מיום 31 בדצמבר 2021 מיוחס בעיקר להשלמת הקמת מתקן הייצור של החברה בדרום קוריאה.

נכון ל-31 במרץ 2022, לחברה היו נכסים בלתי מוחשיים בסך 157.5 מיליון דולר בהשוואה ל-160.1 מיליון דולר נכון ליום 31 בדצמבר 2021. הירידה מיוחסת להפחתה התקופתית של נכסים בלתי מוחשיים.

המזומנים נטו ששימשו לפעילות התפעולית בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2022 הסתכמו בכ-11.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-4.4 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ביום 31 במרץ 2021.

נכון ל-31 במרץ 2022 היו לחברה כ-52.1 מיליון מניות שטרם נפרעו בהשוואה ל-51.8 מיליון מניות שטרם נפרעו נכון ליום 31 בדצמבר 2021. הגידול נבע בעיקר ממימוש של 192,927 כתבי אופציה והנפקת 89,286 מניות לבעלי המניות לשעבר של Nanox AI  בשל השגת אבן דרך.

עניינים אחרים

ביום 16 במאי 2022, דירקטוריון החברה (“הדירקטוריון”) אישר את מינוייה לדירקטוריון של גב’ סו יאנג שין שהייתה מועמדת לתפקיד זה על ידי SK Square Co. Ltd  (“SKTQ”) במסגרת הסכם זכויות המשקיעים בין החברה לבין SKTQ. SKTQ היא ישות שפוצלה מ- SK Telecom  (“SKT”) בנובמבר 2021. המינוי הוא עד לאסיפת בעלי המניות השנתית של החברה לשנת 2023. גב’ שין מכהנת כמנכ”לית SK Square Americas Inc.  (לשעבר SK Telecom TMT Investment Corp, זרוע ההשקעות האמריקאית של SKSQ) מאז ינואר 2020 ובין היתר הובילה את ההשקעה של SKT בחברה. לפני כן מילאה גב’ שין תפקידים ניהוליים שונים ב-SKT במשך למעלה מ-15 שנה. לגב’ שין תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת אוקספורד בבריטניה ותואר שני (בכלכלה) מהאוניברסיטה הלאומית של סיאול קוריאה. הדירקטוריון קבע שגברת שין מוסמכת כדירקטורית בלתי תלויה על פי כללי נאסד”ק.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן