חדשותנדל"ן בארץנדל"ן ותשתיות

לראשונה – משרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי בגין עבירות חוק מכר על יזם שמכר דירה באמצעות הסכם אופציה

קנס בגובה 223,000 ₪ הוטל על חברת קריגר נדל”ן טי.אל.וי בע”מ ובעלי החברה בשל הפרות חוק המכר

ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון, קבע לאחרונה כי חברת קריגר נדל”ן טי.אל.וי בע”מ ובעל החברה, מר אורן פילטר, ביצעו התקשרות עם רוכש דירה בפרויקט של החברה בקריית אונו, על ידי שימוש בהסכם אופציה פיקטיבי. מתוצאות הליך הבדיקה המנהלי שהתקיים במשרד הבינוי והשיכון בנושא, עולה כי מטרת הסכם האופציה הייתה לעקוף את הוראות חוק המכר, ועל המעורבים הוטל עיצום כספי בסך 223,000 ₪.

בהליך המנהלי נמצא כי במסגרת התקשרות ב”חוזה אופציה”, נגבו מרוכש דירה סכום כסף גבוה, המגיע ל-30% משווי הדירה, כאשר לרוכש ניתנת האופציה להשלים, בעתיד, 70% נוספים ולרכוש את הדירה. עוד נמצא כי ההסכם נעשה לגבי דירה ספציפית וכלל פרטים מובהקים של חוזה מכר. בסופו של דבר, הרוכש נשאר ללא הדירה וללא הכספים ששולמו למוכרים.

בסיום ההליך המנהלי קבע ממונה חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון כי מדובר בגבייה של כספים בקשר למכירת דירה וכי חוק המכר חל במלואו על העסקה. עוד קבע הממונה כי אינו מקבל את טענות ההגנה של החברה ובעליה. 
“המוכרים הינם יזמים אשר פעלו לקידום פרויקט נדל”ן. ידע כל יזם העוסק במכר דירות כי עליו להתנהל בזהירות יתרה בכל הקשור לכספים הנגבים מרוכשי דירות. הדבר נכון בקשר להסכמי מכר, כמו שהוא נכון להסכמים אשר במהותם, מטרתם לעקוף את הוראות חוק המכר ולא כל הסכם המציג עצמו כהסכם אופציה, הוא אכן כזה, על פי מהותו. המבחן לעניין זה איננו כותרת ההסכם, כי אם תוכן ההסכם על סעיפיו השונים והמחויבות המשפטית אשר נוצרת בין הצדדים”.

עוד הוסיף הממונה כי “בהתבסס על כלל המידע הכלול בהליך מנהלי זה, הוא אינו יכול לקבל מצב בו הסכם האופציה הינו הסכם לגיטימי אשר חוק המכר אינו חל לגביו. נשאלת השאלה למה לעצור ב-30% ממחיר הדירה? למה לא 90%? ככל ותתאפשר גביה משמעותית כל-כך בהסכם אופציה, כך נרוקן מתוכן את הגנות חוק המכר”.

נציין כי, מקרה זה מתווסף למקרה נוסף בו הוטל לאחרונה עיצום כספי על בעלי החברה, אז נמכרה דירה בפרויקט אחר באמצעות הסכם הלוואה פיקטיבי אשר נמצא כי מטרתו לעקוף את חוק המכר.

משרד הבינוי והשיכון מדגיש את החשיבות במתן בטוחות חוק מכר ופונה לציבור רוכשי הדירות שלא להעביר כספים למוכר דירה כאשר יש ספק לגבי חוקיות העסקה. ככל ועולה החשש בקשר לעסקת רכש דירה, ניתן לפנות ליחידת חוק המכר במשרד הבינוי והשיכון להתייעצות.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן