חדשותסטארטאפ ניישן

סקירה כלכלית מקיפה למערכת ה-AirBattery של אוגווינד

פיכטנר הגרמנית מעניקה תוקף לנתוני החברה בהקשר לנצילות התיאורטית של מערכת ה-(AirBattery ( 75%-81% 

לדברי ד״ר אור יוגב מנכ״ל ומייסד החברה: “מדובר באחת מהחברות המובילות בעולם בתחום הליווי והייעוץ לפרויקטים אשר בחנה לעומק את מערכת ה-AirBattery ומאשררת בדו״ח מעמיק את היותה של ה-AirBattery מערכת טכנולוגיה מהפכנית חדשנית ונותנת גושפנקא לנתונים שפרסמנו בעבר.

הדו”ח מאשר את תוצאות הניתוח הפנימיות של אוגווינד בהקשר לנצילות המערכת, משווה את מערכת ה-AirBattery לסוללות ליתיום-יון וסוקר את היתרונות והחסרונות ובין השאר מדגיש את אורך חיי המערכת שלנו כיתרון מובהק על פני סוללות.

כמו כן, הדו”ח מאשש את יתרונות המערכת בהיבט מחזורי הטעינה ואגירה לפרקי זמן ממושכים, ואת ההיבט הסביבתי של חומרי הגלם״.

חברת אוגווינד מעדכנת כי במסגרת פעילות לקראת שיתוף פעולה אסטרטגי גלובאלי ביצעה חברת פיכטנר, חברה גרמנית  בעלת נסיון של כ- 100 שנים בייעוץ וליווי פרוייקטים לחברות מהגדולות בתחומן בעולם, סקירה מקיפה לצורך הפקת דו”ח ניתוח “בנקביליות” טכנית למערכת אגירת האנרגיה של החברה ה-AirBattery.

ממצאי הדו”ח מחזקים את מעמדה של הטכנולוגיה של אוגוינד כחדשנית, ואת היתכנות הביצועים של תת-המערכות ומערכת האגירה כולה. מסקנות הבחינה הנ”ל נתנו תוקף לנתוני החברה בהקשר לנצילות התיאורטית של מערכת ה-(AirBattery (75%-81%, כפי שפורסמו במסגרת דיווח החברה בדבר ההתכנות הטכנולוגית ונתוני הערכת הנצילות של מערכת ה-AirBattery.

בנוסף, בדיקת ההתכנות הטכנו-כלכלית מצאה כי למערכת ה-AirBattery יתרונות כלכליים על פתרונות אגירה המבוססים על טכנולוגיה של בטריות ליתיום-יון בסביבות עבודה שונות, כשיתרונות אלו מתחזקים עם עלייה בכמות מחזורי שימוש (פריקה וטעינה) יומיים ומשך זמן הפריקה (לאור העלות השיורית הנמוכה של הוספת מיכלי אגירה ביחס להוספת בטריות ליתיום-יון). יחד עם זאת, במסגרת מסקנות הבחינה צויינו גם אתגרים וסיכונים העומדים לטכנולוגיית האגירה של החברה, בעיקר על רקע תחזיות לירידת מחירים של בטריות ליתיום-יון (מוצר מתחרה עיקרי), כשלחברה מפת הדרכים טכנולוגית שתסייע בהתמודדות עם תהליך ההתייעלות וירידת העלויות בשוק אגירת האנרגיה בשנים הקרובות, כפי שדיווחה במסגרת המצגת למשקיעים.

עדכון בקשר לפרויקט בקיבוץ יהל:

בנוגע לעבודות ההקמה של מתקן פיילוט בקיבוץ יהל בערבה למערכת ה-AirBattery, בעל יכולת אגירה של כ- 1,000 קוט”ש, החברה מתכבדת לעדכן כי נכון להיום  שלב עבודות הקמת מתקן הפיילוט הסתיים רובו ככולו, כשבמקביל החל שלב בדיקות והרצה לקראת הפעלתו המלאה של מתקן הפיילוט. במסגרת הבדיקות שהושלמו נכון למועד הדוח, נערכה בדיקה מקיפה לרכיבי תהליך הדחיסה של מתקן הפיילוט ונמצא כי שיעורי הנצילות של תהליך זה תואמים את ממצאי החברה לבדיקות שנערכו במסגרת שלב הוכחת ההתכנות הטכנולוגית והערכת הנצילות של מתקן הניסויים וההדגמה של מערכת ה-AirBattery שבאתר החברה ביקום.

להערכת החברה שלב הבדיקות וההרצה לקראת הפעלתו המלאה של מתקן הפיילוט צפוי להסתיים במהלך הרבעון הרביעי השנה. עדכון הערכת החברה בנוגע למועד הפעלתו המלאה של מתקן הפיילוט נובע, בין היתר, לאור העיכוב שחל במועדי אספקתם של מספר רכיבים במתקן הפיילוט, שיובאו ושונעו בהובלה ימית.

מתקן הפיילוט הוקם במסגרת הסכם שיתוף פעולה בין החברה לאגודה שיתופית מקיבוץ יהל ושותפות בין הקיבוץ לבין קבוצת דוראל, כשלאחר הפעלתו המלאה בכוונת הצדדים לחברו לצורך אספקת חשמל לצריכה עצמית (מאחורי המונה) עבור מספר צרכני קצה שבגבולות הקיבוץ.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן