חדשות

Nyxoah מודיעה על סגירת ההנפקה הראשונה לציבור

בנאסד”ק ומימוש מלא של אופציית החתמים לרכישת מניות נוספות

(Nyxoah”) ,(Euronext Brussels: NYXH”, או “החברה”), Nyxoah SA, חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום על סגירה ביום 7 ביולי 2021 של ההנפקה הראשונית שלה לציבור בארצות הברית (“ההנפקה”) של 2,835,000 מניות רגילות במחיר לציבור של 30 דולר למניה, תמורתן יתקבל סך הכנסות ברוטו של 85.1 מיליון דולר לפני ניכוי הנחות, עמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות.

בנוסף, Nyxoah הודיעה היום כי החתמים של ההנפקה מימשו את האופציה לרכישת מניות נוספות במלואן. האופציה לרכישת מניות נוספות שהוענקו לחתמים הייתה לרכישת עד 425,250 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור של 30 דולר למניה לפני חיתום הנחות ועמלות.

מימוש זה יביא את סך ההכנסות ברוטו של ההנפקה ל-97.8 מיליון דולר לפני ניכוי הנחות ועמלות חיתום והוצאות הנפקה משוערות.   סגירת מימוש האופציה לרכישת מניות נוספות צפויה להתרחש ב-9 ביולי 2021, בכפוף לשביעות רצונם של תנאי הסגירה המקובלים.

פייפר סנדלר, סטיפל וקנטור שימשו במשותף כמנהלי ההנפקה הראשיים. דגרוף פיטרקאם שימש מנהל משותף.

הצהרת רישום הנוגעת למניות הרגילות הוגשה לרשות ניירות ערך (SEC) והוכרזה בתוקף ב-30 ביוני 2021. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה או פרסום של תשקיף הנפקה על פי דיני ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כזה.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן