חדשותמשפטי

“קחו חלק” – הפרקליטות רוצה לשמוע את עמדתך!

לנוכח האתגרים והבעיות הכרוכים באי פילוח של תיקים מצד אחד, מול החששות מפילוח “מגזרי” של תיקים מצד שני, יוצאת פרקליטות המדינה לתהליך בחינת המדיניות הנכונה בעניין זה. בשלב ראשון, ובטרם קבלת החלטה, מבקשת הפרקליטות לשמוע את עמדת הציבור בנושא

פרקליטות המדינה יוצאת בתהליך מיוחד לבחינת המדיניות הראויה בשאלת פילוחם האפשרי של תיקי הפרקליטות בהתאם למאפיינים שונים של חשודים, נאשמים ונפגעי עבירה. במסגרת התהליך, המבוצע בליווי תחום מדיניות ורגולציה במשרד המשפטים, מוזמנים בעלי עניין והציבור הרחב לקחת חלק ולהביע עמדה בנושא.

ניתן לשלוח התייחסויות עד ליום 26.9.2021.

לפרטים נוספים ודרכי פנייה לחצו כאן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן