חדשותמשפטי

קבוצת האחים נאוי: שאול נאוי ישלם לחברה פיצוי כספי בהיקף של 1.8 מיליון שקל

עו”ד נבות תל צור: “החברה מביעה סיפוק על הפשרה שהושגה, על קבלת האחריות של הנתבעים על מעשיהם ועל כך שנחסך ממנה הצורך לנהל הליך משפטי ארוך ויקר בפרשה זו”. שחר אושרי, יו”ר קבוצת האחים נאוי: “החברה תמשיך במאמציה להמשך פיתוח עסקיה תוך הגנה על כלל בעלי המניות ויצירת ערך משמעותי עבורם”


קבוצת האחים נאוי
, החברה הציבורית המובילה בתחום האשראי החוץ בנקאי מודיעה היום כי במסגרת הליך גישור בין שאול נאוי לחברה, נחתם הסכם בין הצדדים שבמסגרתו ישלם שאול נאוי לחברה פיצוי בסך של כ- 1.8 מיליון שקל. עוד נקבע בהסכם כי החברה תסלק את התביעה כנגד שאול נאוי ולשני הצדדים לא תהיינה טענות, תביעות או דרישות כלשהן זה כלפי זה. את החברה מלווים באופן שוטף עו”ד אפרת חממי כיועצת המשפטית של החברה וכן עו״ד רונן קנטור, עו”ד שלומי כהן ועו”ד הדר רז ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות’. עו״ד נבות תל-צור ועו”ד טל שפירא ממשרד תל-צור ושות’ ייצגו את החברה בתביעה ובהליך הגישור.

עו”ד נבות תל-צור שייצג את החברה בתביעה ובהליך הגישור מסר כי, “הפשרה שהושגה ותשלום בסך 1.8 מיליון שקל, עוד בטרם התקיים דיון אחד בבית המשפט, מעידים כי הצד השני מבין ומכיר כי נתפס בקלקלתו ונאלץ לשאת באחריות למעשיו כנגד החברה, כפי שהוזכרו בתביעה.” עוד הוסיף עו”ד תל-צור: “נכון עשתה החברה שפעלה בתקיפות להגן על כלל בעלי המניות שלה, זאת על אף שמדובר באחיו של בעל השליטה.” 

שחר אושרי, יו”ר קבוצת האחים נאוי מסר כי, “נהגנו באחריות, עמדנו על זכויותינו מחד והבאנו לסיום הליכים משפטיים ארוכים מאידך. אנו ממשיכים במאמצינו לשמור על הובלת סקטור המימון החוץ בנקאי ולפיתוח עסקי החברה תוך הגנה על כלל בעלי המניות ויצירת ערך משמעותי עבורם.”

השבוע פרסמה החברה את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של 2021, שהציגו גידול בכל הפרמטרים, ביניהם, גידול בתיק האשראי של החברה שהסתכם בכ-2.5 מיליארד שקל והמשך דרכה של החברה אל היעד שהציבה לעצמה ברבעונים הקודמים להגיע לתיק אשראי של 3 מיליארד ₪ בסוף רבעון ראשון של 2022. ברבעון השני של 2021 הרווח הנקי הסתכם בכ-25.6 מיליון ₪ עלייה של כ-44%, בהשוואה לכ-17.8 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות החברה הסתכמו ברבעון השני בכ-38.4 מיליון ₪ לעומת כ-30.2 מיליון ₪ ברבעון הקודם – גידול של 27%. ברבעון השני של 2021 התשואה להון עמדה על 16.18% במונחים שנתיים. החברה מדווחת על הון עצמי של כ-614 מיליון ₪, זאת לאחר שמתחילת השנה חולק דיבידנד בסך של כ-48.5 מיליון ₪ והוכרז כעת דיבידנד של כ-15 מיליון ₪ נוספים. חלוקת הדיבידנד מתחילת השנה משקפת תשואת דיבידנד של 8.1%. לחברה מסגרות אשראי בלתי מנוצלות מהבנקים בסך של כ-248 מיליון ₪ ויתרת תיק האג”ח עומדת על כ-140 מיליון ₪. בנוסף, הודיעה החברה על בחינת גיוס אג”ח משוק ההון לצורך תמיכה בצמיחה של החברה וגיוון מקורות המימון שלה. כמו כן, דירקטוריון החברה אישר תוכנית לחיזוק וקידום הממשל התאגידי.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן