חדשותעסקים

פריון עוקפת את התחזיות ומדווחת על תוצאות שיא

ההכנסות ברבעון השלישי גדלו ב-45% ל-121 מיליון דולר, והרווח הנקי זינק פי 5 ל-10.6 מיליון דולר    

פריון נטוורק (סימול: PERI), המספקת פתרונות פרסום דיגיטליים המסנכרנים בין פלטפורמות חיפוש, רשתות חברתיות ואתרי תוכן, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2021, שהסתיים ב-30 בספטמבר. 

נתונים עיקריים:

במיליוני $(למעט רווח למניה)רבעון 3  2021 רבעון 3    2020  % 1-92021  1-9  2020 %
הכנסות מפעילות הפרסום69.037.9 82%+165.180.3 106%+
הכנסות מפעילויות החיפוש 52.0 45.5 14%+155.4129.5 20%+
סך ההכנסות121.083.4 45%+320.5209.8 53%+
רווח נקי GAAP10.6 2.1 399%+21.01.2 1,618%+
רווח נקי Non-GAAP15.45.9 159%+34.712.8 170%+
EBITDAמתואם17.68.7 101%+40.717.4 133%+
שיעור EBITDAמתואם בניכוי עלויות טראפיק (TAC)37%26%42%+32% 20%60%+
תזרים מזומנים תפעולי14.26.6 115%+42.39.2 358%+
רווח מדולל למניה GAAP28 סנט8 סנט 250%+57 סנט4 סנט1,325%+
רווח למניה Non-GAAP40 סנט21 סנט 90%+93 סנט45 סנט107%+

  * התאמת נתוני GAAP  ל-Non-GAAP מופיעה מטה

ההכנסה הממוצעת מקמפיין גדלה ב-30% 

עם פרסום התוצאות הכספיות, אמר מנכ”ל פריון נטוורק, דורון גרסטל: “הכנסות פעילות הפרסום בתשעת החודשים הראשונים של השנה הגיעו ליותר מ-165 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 149 מיליון דולר בסגמנט זה בכל 2020. יכולתנו לייצר פרסום מגוון ויעיל סייעה לנו להגדיל את ההכנסה הממוצעת מקמפיין ב-30%, ולהעביר תקציבים לפורמטים קריאטיביים מתקדמים, במיוחד בווידאו ובטלוויזיות החכמות. הביקוש הגדל לפרסום בווידאו הוביל אותנו לרכישת וידאזו, המספקת פלטפורמת וידאו לאתרי תוכן. שילוב פתרונות הווידאו המוכחים שלנו עם נגן הווידאו הייחודי של וידאזו מאפשר לנו להציע פתרון וידאו מקצה לקצה המגדיל את יעילות הפרסום ועונה על צרכי אתרי התוכן לפתרונות וידאו פשוטים וגמישים״.    

פתרון ללא עוגיות

גרסטל הוסיף: “מקורות ההכנסה המגוונים והיכולת לחבר את כל ערוצי הפרסום ל-HUB מרכזי מספקים לנו יתרונות תפעוליים המתבטאים בהגדלת הרווחיות ובפיתוח פתרונות טכנולוגיים מתקדמים כמו SORT. פתרון ייחודי זה מאפשר למפרסמים, המעוניינים בכך, להימנע משימוש בעוגיות מבלי להתפשר על יעילות הפרסום. יכולת זו גם מחזקת את הנראות של פריון ומסייעת לה להפוך למובילה ייחודית בשוק האדטק. כתוצאה מכך, אנו מעלים את תחזיותינו ל-2021 ו-2022״. 

זינוק של 245% בהכנסות מווידאו וטלוויזיות חכמות

הכנסותיה של פריון ברבעון השלישי גדלו ב-45% לעומת הרבעון המקביל והגיעו לשיא של 121 מיליון דולר. זאת לעומת תחזית ממוצעת בוול-סטריט להכנסות של 109 מיליון דולר. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מזינוק של 82% (או 73% על בסיס פרופורמה) בהכנסות פעילות הפרסום באתרי תוכן וברשתות חברתיות. ההכנסות מפתרונות וידאו וטלוויזיות חכמות זינקו ב-245% לשיא של 14 מיליון דולר. פריון נהנתה במהלך הרבעון מגידול של 30% בהכנסה הממוצעת לקמפיין לצד גידול של 12% במספר הלקוחות החדשים.  

פעילויות החיפוש: גידול של 14% בהכנסות 

ההכנסות מפעילויות החיפוש גדלו ב-14%, בעיקר כתוצאה מגידול במספר החיפושים בבינג של מיקרוסופט ובמנועי חיפוש אחרים. במהלך הרבעון השלישי גדל מספר החיפושים היומי הממוצע בכ-15% לעומת הרבעון המקביל והגיע ל-14.7 מיליון חיפושים ממומנים ביום. 

עלויות הטראפיק (TAC) ברבעון השלישי הסתכמו ב-73.6 מיליון דולר, כ-60.8% מסך ההכנסות, בהשוואה ל-49.9 מיליון דולר, או 59.8% מסך ההכנסות, ברבעון המקביל. 

זינוק של 399% ברווח הנקי

הרווח הנקי של פריון ברבעון השלישי גדל ב-399% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-10.6 מיליון דולר. ואילו הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP גדל ב-159% ל-15.4 מיליון דולר, כ-12.7% מסך ההכנסות. 

EBITDA בניכוי טראפיק: 37% מההכנסות 

ה-EBITDA המתואם ברבעון השלישי גדל ב-101% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-17.6 מיליון דולר, כ-14.5% מההכנסות. זאת, לעומת 10.5% מההכנסות ברבעון המקביל. בניכוי עלויות הטראפיק, גדל ה-EBITDA המתואם ל-37% מסך ההכנסות, לעומת 26% מסך ההכנסות ברבעון המקביל. 

בשורה התחתונה, גדל הרווח למניה ב-250% והסתכם ב-28 סנט. ואילו הרווח למניה על בסיס Non-GAAP גדל ב-90% והסתכם ב-40 סנט. התחזית הממוצעת בוול-סטריט עומדת על רווח של 17 סנט למניה.  

קופת המזומנים: 156 מיליון דולר

תזרים המזומנים התפעולי של פריון ברבעון השלישי גדל ב-115% ל-14.2 מיליון דולר, וקופת המזומנים והפיקדונות לטווח קצר גדלה בסוף הרבעון ל-156.2 מיליון דולר, ללא חוב.

ב-4 באוקטובר השלימה פריון את רכישת וידאזו תמורת עד 93.5, מתוכם שולמו 35 מיליון דולר עם סגירת העסקה. יתרת הסכום תשולם עד סוף 2023 בכפוף לעמידה ביעדי EBITDA ותועבר במלואה אם ה-EBITDAהמתואם המצטבר של וידאזו יגיע ל-32.4 מיליון דולר.  

התחזית המעודכנת ל-2021: הכנסות של 455-465 מיליון דולר  

בהתבסס על תוצאות הרבעון השלישי, התנופה בפעילויותיה והנראות העסקית המשופרת, העלתה פריון את תחזיותיה ל-2021 ו-2022. הכנסות החברה צפויות להסתכם ב-455-465 מיליון דולר ב-2021, המשקפות צמיחה שנתית של כ-40%. ה-EBITDA המתואם צפוי לגדול בכ-83% ולהסתכם ב-59-61 מיליון דולר.

התחזית המעודכנת ל-2022: הכנסות של 580-600 מיליון דולר 

את 2022 צופה החברה לסיים עם הכנסות של 580-600 מיליון דולר, המשקפות צמיחה של כ-28%. ה-EBITDA המתואם צפוי לגדול בשיעור דומה ולהסתכם ב-75-78 מיליון דולר. 

שיעור ה-EBITDA המתואם מסך ההכנסות בניכוי עלויות הטראפיק צפוי להגיע לכ-33% השנה ולכ-32% ב-2022. 

במיליוני $תחזית 2021% *תחזית 2022% *
הכנסות455-46540%+580-60028%+
EBITDA מתואם 59-6183%+75-7828%+
שיעור EBITDA מתואם בניכוי עלויות טראפיק (TAC)*33% *34% 

* אמצע טווח

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

קריאה נוספת
Close
Back to top button
דילוג לתוכן