חדשותמשפטי

חברות משקאות ישלמו 48 מיליון שקלים כי לא עמדו ביעדי מיחזור

בית המשפט קיבל את עמדת המדינה, דחה את הערעור שהגישו חברות המשקאות הגדולות וקבע כי הן ישלמו למדינה

הממונה על חוק פיקדון מכלי משקה במשרד להגנת הסביבה החליט בשנת 2019 להטיל דרישות תשלום ועיצומים כספיים על יצרנים ויבואנים בשל אי עמידה ביעדי איסוף ומחזור. על החלטה זו הגישו היצרנים והיבואנים ערעור לבית משפט השלום בירושלים שקיבל את הערעור בחלקו וקבע כי היצרנים והיבואנים לא עמדו ביעדי האיסוף והמחזור, אך על המשרד להגנת הסביבה להכיר באופן רטרואקטיבי באיסוף מכלי משקה שבוצע על ידי חברה קבלנית ביחס לשנת 2016.

על פסק דין זה הוגש ערעור מטעם היצרנים והיבואנים (החברה המרכזית להפצת משקאות בע”מ, יפאורה – תבורי בע”מ, טמפו שווק (1981) בע”מ, גוטגולד גדעון בע”מ, אקו אלפא בע”מ, איי בי בי אל ספיריט בע”מ, מי עדן בע”מ ושופרסל בע”מ) אשר טענו כי עמדו ביעדי האיסוף והמחזור ויש לבטל כליל את דרישות התשלום והעיצומים הכספיים של המשרד להגנת הסביבה, כמו כן הגיש המשרד ערעור שכנגד, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי), בגין ההחלטה להכיר בדיעבד בהתקשרות מלאכותית שבוצעה על ידי חברה קבלנית ביחס לשנת 2016.

השבוע, דחה בית המשפט את הערעור של היצרנים והיבואנים וקיבל במלואו את הערעור שכנגד שהגיש המשרד. ביהמ”ש קבע בפסק הדין כי “הנה כי-כן, בחינתה של החלטתו של המשיב נעשית מנקודת המבט של הביקורת השיפוטית על ההחלטה המנהלית. בית המשפט אינו שם עצמו במקום המשיב, אלא בוחן את תהליך קבלת החלטתו והאם החלטתו מצויה בתוך מתחם הסבירות. בחינה כזו מובילה, כפי שאפרט להלן, למסקנה שלא היה מקום להתערבות בשיקול דעתו של המשיב במכלול ההיבטים שנדונו בהחלטתו”

התיק נוהל על ידי עו”ד משה וילינגר מפרקליטות מחוז ירושלים (אזרחי).

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן