חדשותישראל

ועדת הריכוזיות: שפיר יכולה להתמודד בארבעה מכרזים

אך ראוי שתתקיים בחינה חוזרת במקרה של זכייה באחד מהנמלים 

הוועדה לצמצום הריכוזיות המליצה כי שפיר, אשר הוכנסה לא מזמן לרשימת הגורמים הריכוזיים, תוכל, בעת הזו, להשתתף בארבעה מכרזים בתחומי תשתית חיונית: מכרז לרכישת החזקות המדינה בנמל חיפה בע”מ; מכרז על שימוש והפעלת רציף עבודה בנמל אשדוד שייעודו הוא מתן שירותים לתעשיית חיפוש והפקת הגז הטבעי; תכנון, הקמה והפעלה של מתקן סולארי פוטו-וולטאי בדימונה; ורכישת תחנת כוח “חגית”, במסגרת הרפורמה בחשמל.

עם זאת, במקרה ששפיר תזכה בזכות בנמל חיפה או ברציף בנמל אשדוד, עמדת הוועדה היא כי על המאסדר לשוב ולהתייעץ עמה ביחס להשתתפות במכרז על זכות בנמל השני.

שפיר היא גורם ריכוזי בשל הזכויות הרבות שבהן היא מחזיקה בתחומי תשתית חיונית (יותר מעשרה רישיונות או חוזים בתחומי תשתית חיונית רבים). שפיר היא גורם ריכוזי גם בשל החזקתה בלמעלה ממחצית מהפעילות בתחום מסילות הברזל המקומיות בישראל. 

נמל חיפה – נמל חיפה הוא הנמל הוותיק בישראל עם תנועת המטענים הגדולה ביותר. ככזה, הוא צומת חשוב בשרשרת הלוגיסטית של המסחר לישראל וממנה. לכן, הפרטת הנמל תעניק לזוכים בו שליטה בתחום חיוני למשק מבחינת ריכוזיות כלל-משקית, ותיצור לזוכה ממשקים משמעותיים מול קובעי מדיניות רבים.

בשל פעילויותיה הרבות והמשמעותיות בתחומי תשתית חיוניים, שפיר היא גורם בעל ריכוזיות כלל-משקית חריגה, ויש לבחון בזהירות הרחבה של פעילותה בתחומי תשתית חיונית. 

מהצד השני, מחזור המכירות של שפיר אינו חוצה את הרף לקביעתה כתאגיד ריאלי משמעותי. במרבית התחומים שבהם שפיר פועלת היא אינה שחקנית מובילה, ובדרך כלל פעילויותיה אינן מקנות לה אחיזה ב”שאלטר” מול קובעי המדיניות. כמו כן, שפיר אינה מחזיקה בזכויות בתחום נמלי הים שהן בעלות זיקה לפעילות הנמל. שיקול נוסף שעמד לנגד עיני הוועדה הוא שמספר המתמודדות במכרז הצטמצם משמעותית מאז תחילת ההליך וקיים חשש מצד גורמי המקצוע האחראיים על המכרז שתוצאותיו ייפגעו בעקבות מיעוט מתחרים אם שפיר תיפסל.

על רקע כל אלה סבורה ועדת הריכוזיות שאין מניעה, כיום, לאפשר את השתתפותה של שפיר בתחרות על הנמל. עם זאת, אם שפיר תזכה במכרז למתן הרשאה לשימוש ולהפעלת הרציף בנמל אשדוד, עליו היא מתמודדת בימים אלו, ממליצה הוועדה כי רשות החברות תשוב להתייעץ ביחס להשתתפות שפיר במכרז על הפרטת נמל חיפה.

רציף העבודה בנמל אשדוד – מדובר בהרשאה להפעלת רציף שייעודו מתן שירותים לתעשיית חיפוש והפקת הגז הטבעי. לשימושים המותרים בשטח ההרשאה קיימים תחליפים בנמלים הקיימים, ולמעשה לחברות הגז הטבעי קיימת עדיפות לקבלת שירותים נמליים ברציפים צפוניים. גם התמורה השנתית שצפויה להתקבל מהזוכה במכרז בגין ההרשאה בנמל העבודה צפויה להיות זניחה ולא צפויים להיות לזוכה ממשקים רבים או בעלי מהות מול קובעי המדיניות.

נוכח האמור, אין בהקצאה (בייעודה הנוכחי) כדי להגדיל את הריכוזיות הכלל-משקית של הגורמים הריכוזיים שיזכו בה. ולכן, אין למנוע השתתפות של אף גורם במכרז. ואולם, בדומה להמלצה ביחס לנמל חיפה, אם שפיר תזכה בנמל חיפה לפני מועד הקצאה זו, הוועדה סברה כי על חנ”י לפנות להיוועצות חוזרת על מנת שייבחנו השלכות הקצאת הרציף לשפיר. 

המלצה דומה ניתנה גם ביחס לקבוצת ממן שהיא גורם ריכוזי שמשתתף במכרז על רציף העבודה.

כמו כן ועדת הריכוזיות המליצה שלא למנוע משפיר מלגשת למכרז להקמת מתקן פוטו-וולטאי שיוקם בדימונה ויספק כ-300 מגה-וואט בשל היקפו המצומצם; וכן המליצה לאפשר לשפיר לגשת למכרז חברת החשמל למכירת יחידות כוח בהיקף של כ-660 מגה־וואט בתחנת הכח חגית, בשל העדר כל פעילות של שפיר בתחום ייצור החשמל ובשל מיעוט המשתתפים במכרז.

הוועדה ציינה, כי זכייה של שפיר במכרזים אלו ובייחוד במכרז על נמל חיפה, צפויה להגדיל את ריכוזיותה הכלל-משקית ולהציב אותה בין הקבוצות הריכוזיות ביותר במשק. זכייה כזאת תחייב בחינה זהירה של שיקולי ריכוזיות כלל-משקית בנוגע להקצאות עתידיות לקבוצה.

ועדת הריכוזיות היא וועדה שפועלת מכח החוק לקידום תחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע”ד – 2013 ותפקידה לייעץ למאסדרים בהקצאת תשתיות חיוניות לגורמים ריכוזיים. בראש הוועדה עומדת הממונה על התחרות, עו”ד מיכל הלפרין. חברי הוועדה היו הגב’ שירה גרינברג, הכלכלנית הראשית במשרד האוצר שמונתה על ידי שר האוצר להשתתף בישיבה ועו”ד ליאור חיימוביץ, סגן ראש המועצה הלאומית לכלכלה שמונה על ידי ראש הממשלה להשתתף בוועדה. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן