חדשות

Nyxoah מודיעה על סגירת ההנפקה ומימוש חלקי של אופציה לרכישת מניות נוספות

Nyxoah SA (נאסד”ק/יורונקסט בריסל: NYXH) (“Nyxoah” או “החברה”), חברת טכנולוגיות רפואיות שמתמקדת בפיתוח ומסחור של פתרונות ושירותים חדשניים לדום נשימה בשינה (OSA), הודיעה היום על סגירת חיתום ההנפקה לציבור עליה הודיעה בעבר בארה”ב, שכללה מניות שנמכרו בהנפקה פרטית למשקיעים כשירים או מוסדיים מסוימים מחוץ לארצות הברית, כולל בתוך האיחוד האירופי, שבו נמכרו 5,374,755 מניות רגילות של החברה במחיר הנפקה של 9.25 דולר (8.54 אירו) למניה, לפני הנחות חיתום ועמלות. זה הביא לסך ההכנסות ברוטו, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות ששולמו על ידי Nyxoah, של כ-50 מיליון דולר (45.9 מיליון אירו).

בנוסף, Nyxoah הודיעה היום כי חתמי ההנפקה מימשו את האופציה שלהם לרכוש מניות נוספות תמורת 300 אלף מניות במחיר הנפקה לציבור של 9.25 דולר (8.54 אירו) למניה, לפני הנחות חיתום ועמלות. מימוש זה יביא את סך התמורה ברוטו של ההנפקה לכ-52.5 מיליון דולר (48.5 מיליון אירו) לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה משוערות. השלמת מימוש האופציה לרכישת 300,000 מניות נוספות צפויה להתרחש ב-3 ביוני 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.

Nyxoah מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה המוצעת (i) לפעילות טרום מסחור ומסחור בארצות הברית; (ii) להמשיך לאסוף נתונים קליניים ולתמוך בפרויקטים של מחקרים קליניים ביוזמת רופאים הקשורים לטיפולים בחולי OSA; ו- (iii) להמשיך לממן פעילויות מחקר ופיתוח הקשורות לדור הבא של מערכת Genio ולהמשיך לבנות מגוון של טכנולוגיות חדשות ולבחון הזדמנויות פוטנציאליות לשיתוף פעולה בתחום ניטור ואבחון עבור OSA; וכן (iv) למטרות תאגידיות כלליות אחרות, לרבות, אך לא רק, הון חוזר, הוצאות הון, השקעות, רכישות, אם החברה תבחר להמשיך בכך, ושיתופי פעולה.

קנטור פיצג’רלד ושות’ (Cantor Fitzgerald & Co. ) שימש כמנהל הספרים היחיד של ההנפקה. Degroof Petercam פעל כמנהל שותף.

ההנפקה לציבור בארה”ב מתבצעת בהתאם להצהרת רישום מדף אפקטיבית על גבי טופס F-3 (תיק מס’ 333-268955) שהוגש על ידי Nyxoah לרשות ניירות ערך האמריקאית (“SEC”) ונכנס לתוקף ב-6 בינואר 2023. עותקים של נספח התשקיף הסופי והתשקיף הנלווה אליו המתייחסים ומתארים את תנאי ההנפקה זמינים באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך בכתובת www.sec.gov. 

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן