חדשות

ריסקיפייד רושמת שיא רבעוני של תזרימי מזומנים חופשיים

מועצת המנהלים מאשרת 75 מיליון דולר נוספים עבור תוכנית לרכישה חוזרת של מניות

משפרת את הנחיית ה-EBITDA (רווח לפני הוצאות, מיסים, פחת והפחתות) המתואם לשנת 2024

חברת ריסקיפייד ‏Riskified Ltd ‏(NYSE: RSKD), מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובתחום פיתוח פתרונות חכמים לניהול סיכונים, הודיעה על התוצאות הפיננסיות עבור שלושת החודשים אשר הסתיימו ב-31 במרץ 2024. החברה תארח שיחת משקיעים לצורך דיון בתוצאות אלה, היום בשעה 8:30 בבוקר, שעון החוף המזרחי.

“המחויבות שלנו כלפי צמיחה רווחית הניבה תוצאות יוצאות דופן, כפי שמעידים שני הרבעונים הרצופים של EBITDA מתואם חיובי. כאשר אנו מסתכלים קדימה, אנו ממשיכים לשאוב עידוד מן ההזדמנויות העצומות הניצבות לפתחנו ומן היכולת שלנו לעזור לחברות המסחר האלקטרוני הגדולות בעולם להשיג את היעדים העסקיים שלהן לאור האיומים ההולכים וגוברים של הונאות וניצול לרעה של מדיניות,” אמר עידו גל, מייסד שותף ומנכ”ל Riskified.

דגשים עסקיים לרבעון 1 שנת 2024

*חיזוק המעמד המוביל באנך המשנה של כרטיסים ואירועים חיים: הניצחון הבולט של הלוגו החדש שלנו וההישג הגדול ביותר שלנו בתחום קידום המכירות במהלך הרבעון הראשון נרשם באנך המשנה של מכירת הכרטיסים והאירועים החיים. כל ניצחון כלל השתלטות על נתח שוק של מתחרה. רבים מן הסוחרים המובילים בתחום הכרטיסים והאירועים החיים מנצלים כבר את “אפקט גלגל התנופה” של הרשת שלנו, העוזר לנו לבנות מגן תחרותי חזק מאד בקטגוריה זו.

*הגדלת הגיוון הגאוגרפי באמצעות הוספה של סוחרים חדשים: המשכנו לרשום הצלחות בצירוף סוחרים חדשים לרשת של Riskified ובכך להעמיק את טווח הפעולה האנכי והגאוגרפי שלנו. 10 הלוגואים החדשים שלנו, אשר נוספו במהלך הרבעון הראשון של 2024, ייצגו שלושה ענפים שונים בשלושה אזורים גאוגרפיים, כאשר שבעה מתוך 10 הלוגואים החדשים שלנו עם הכחשת עסקה מובטחת נמצאים מחוץ לארצות הברית.

*מימוש תנועה של מכירות באמצעות פלטפורמה: הפלטפורמה מרובת המוצרים המלוטשת שלנו מאפשרת לנו להפעיל מספר נקודות כניסה חדשות לשוק המסחר האלקטרוני, אשר לדעתנו יובילו ליצירת מעגל מכירה רציף יותר ולהגדלת הכיסוי של הסוחרים. לשם כך, שני ההישגים הגדולים ביותר שלנו בתחום הגנת המדיניות (Policy Protect) ויישוב המחלוקות (Dispute Resolve) במהלך הרבעון הראשון של 2024 היו מכירות של מוצרים בודדים לסוחרים אשר אינם משתמשים בשלב זה במוצר הכחשת העסקה המובטחת העיקרי שלנו.

*עדכון תוכנית הרכישה החוזרת של מניות: במהלך הרבעון הראשון רכשנו מחדש 6.4 מיליון מניות רגילות תמורת 30.3 מיליון דולר. בנוסף, מועצת המנהלים שלנו אישרה רכישה חוזרת של מניות רגילות נוספות של החברה, בשווי של 75 מיליון דולר, וזאת בכפוף להשלמת ההליכים הרגולטוריים הנדרשים בישראל. בהנחה כי ההליכים הרגולטוריים הנדרשים בישראל יושלמו, הרשאת הרכישה החוזרת המצטברת שלנו שלא נפרעה עומדת על כ-92 מיליון דולר, נכון ל-10 במאי. אנו ממשיכים להיות מחויבים לרכישה חוזרת של המניות שלנו ברמות עירוך שאנו מאמינים שהן אטרקטיביות.

*זכייה במספר פרסים יוקרתיים: לאחרונה זכינו במספר פרסים, ביניהם בפרס VIP (Vendors In Partnership) עבור פתרון האבטחה הטוב ביותר בכנס של National Retail Federation (NRF) לשנת 2024. פרס פתרון האבטחה הטוב ביותר הוא הכרה שנתית המוענקת לארגון המצטיין בהגנה על פעילויות, לקוחות ועובדים מפני הונאה, סיכונים ושיבוש.

דגשים פיננסיים נוספים:

*שולי רווח גולמי Non-GAAP(1) של 56% עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2024, שיפור מ-53% בשנה הקודמת.

*ההפסד נטו GAAP למניה עמד על (0.07)$ עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, 2024, בהשוואה להפסד של (0.10)$ בשנה הקודמת. ההפסד נטו Non-GAAP למניה עמד על 0.04$, בהשוואה להפסד של (0.00)$ בשנה הקודמת.

*תזרים מזומנים תפעולי של 10.7 מיליון דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ, שיפור מ-0.2 מיליון דולר בשנה הקודמת. תזרים מזומנים חופשי של 10.5 מיליון דולר עבור שלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2024, שיפור מ-42 אלף דולר בשנה הקודמת.

*הרבעון הסתיים ב-31 במרץ 2024 עם מזומנים, פיקדונות והשקעות בסכום של כ-455.2 מיליון דולר במאזן הכספי ואפס חובות.

“הנחיית ה-EBITDA המתואם שלנו מדגישה את הביטחון שלנו בניווט בתנאי השוק הדינמיים תוך הענקת ערך לבעלי המניות שלנו. אנו סבורים שבמהלך השנים האחרונות הפכנו לחברה גמישה ויעילה יותר ומיקמנו את עצמנו בעמדה המאפשרת הצלחה בטווח הארוך”, אמרה אגליקה דוצ’בה, מנהלת הכספים הראשית של Riskified.

צפי פיננסי:

עבור השנה הצפויה להסתיים ב-31 בדצמבר, 2024, אנו ממשיכים לצפות ל:

*הכנסות בין 323 ו-335 מיליון דולר

כתוצאה מן הגישה הממושמעת שלנו לניהול העסק, עבור השנה הצפויה להסתיים ב-31 בדצמבר, 2024, אנו ממשיכים לצפות ל:

* EBITDA מתואם בין 12 ל-18 מיליון דולר.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן