חדשות

ריסקיפייד ממשיכה להתנהל על בסיס אסטרטגיית “Land and Expand”

במטרה להשיג צמיחת הכנסה בשיעור של 14% ברבעון השלישי

מעלה את תחזית ה-EBITDA המתואם לשנת הכספים 2023.

חברת ריסקיפייד Riskified Ltd. (NYSE:RSKD), מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובתחום פיתוח פתרונות חכמים לניהול סיכונים, הודיעה על תוצאותיה הפיננסיות עבור שלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2023. החברה תארח שיחת משקיעים היום ב-8:30 בבוקר, שעון החוף המזרחי של ארה”ב.

“אני גאה מאוד בצוות שלנו על נחישותם ועוצמתם נוכח הסכסוך המתמשך בישראל. ההתמקדות הבלתי מעורערת שלנו במימוש עסקינו בכלל הסביבות, בשילוב המחויבות שלנו לאספקת שירות איכותי לסוחרים, מהווים את הבסיס להצלחתה של Riskified. אני סמוך ובטוח ביכולתה של Riskified לצמוח ולחדש גם בזמנים מאתגרים”, אמר עידו גל, מייסד שותף ומנכ”ל Riskified.

דגשים עסקיים לרבעון השלישי של שנת 2023

*מימוש תוכנית ההמשכיות העסקית (“BCP“): המיקוד העיקרי שלנו בעקבות האירועים שהתרחשו בישראל ב-7 באוקטובר, 2023, היה לוודא את ביטחונם של עובדינו ולשמר את ההמשכיות השירות עבור הסוחרים שלנו. השתמשנו באופן מידי בתוכנית ה-BCP שלנו כדי לסייע להבטחת המשכיות השירות וכדי למזער את השינויים עבור הסוחרים שלנו. אנחנו ממשיכים לפעול מול כלל הסוחרים ועד כה לא חווינו כל ירידה בהיקפי הסוחרים כתוצאה מאירועים אלה. אנו מאמינים כי הדבר מעיד על קשרי הגומלין העמוקים שטיפחנו עם רבים מן הסוחרים, על שיעורי השימור הגבוהים שלנו ועל המוניטין שלנו כשותף אמין ומהימן.

*קידום הגיוון עם הוספת סוחרים חדשים: אנחנו ממשיכים להצליח בהוספת סוחרים חדשים לפלטפורמה. 10 הסמלילים החדשים שהתווספו אלינו במהלך הרבעון השלישי של שנת 2023 סייעו לנו בהעמקת הנוכחות הגאוגרפית שלנו, תוך התחזקות ספציפית בארצות הברית, ובהמשך החדירה לארבעה ורטיקלים שונים.

*פעילות Upsell חזקה בחשבונות מפתח של ורטיקל האופנה ומוצרי היוקרה שלנו: 

*נחתמה מכירה צולבת רב שנתית ומרובת מוצרים: במהלך הרבעון השלישי של 2023, ביצענו בהצלחה מכירה צולבת של מוצרי Policy Protect ו- Account Secure שלנו לסוחר ארגוני קיים מוורטיקל ה”קמעונאים הכלליים” של החברה, וזאת במסגרת חוזה רב-שנתי. באמצעות Policy Protect ו-Account Secure, ריסקיפייד יכולה לסייע בחסימת משווקים פוגעניים בשלב התשלום ולאזן את חוויית הלקוח הכוללת, תוך מניעת השתלטות על חשבונות.

*שיתוף פעולה עם Plaid במטרה לשפר את ההגנה מפני סיכונים עבור תשלומים אוטומטיים באמצעות מערכת Automatic Clearing House (“ACH“): שותפות זו מעצימה סוחרים מקוונים, שווקים ופלטפורמות מסחר לאשר תשלומי ACH בביטחון מוגבר, ותוך הגנה מפני הונאות ומפני סיכון לכיסוי כספי שאינו מספיק. השילוב מעשיר את הגנת ה-ACH הקיימת של Riskified, כולל היכולת להסיט את החבות בגין הונאות ולהגן מפני החזרות כתוצאה מ”כיסוי לא מספיק” במערכת ACH. הפלטפורמה של Riskified משלימה את פתרון Signal של Plaid, מנוע של דירוג סיכוני עסקאות אשר מספק לסוחרים מאפייני נתונים חדשים לצורך הערכה משופרת של סיכוני ההחזרה של עסקאות.

*עדכון לתוכנית הרכישה החוזרת של המניות: כפי שפורסם בתאריך 8 באוגוסט, 2023, מועצת המנהלים שלנו אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות בסך של עד 75 מיליון דולר, בכפוף לאישור המחלקה הכלכלית של בית המשפט המחוזי בתל אביב (“בית משפט ישראלי”), כנדרש מתוקף החוק. בגלל אירועי ה-7 באוקטובר, בית המשפט הישראלי פועל בכפוף לצווי חירום והליכים משפטיים מסוימים הושהו. נעדכן בהחלטתו של בית המשפט הישראלי מיד עם קבלתה. הצפי הוא, כי הרכישות החוזרות של המניות יאפשרו ניצול של הזדמנויות אטרקטיביות של רכישה מחדש וכן יתרמו לניהול של דילול המניות. אנו מאמינים כי המאזן החזק שלנו, שכולל אפס חובות וכ-482 מיליון דולר במזומנים, פיקדונות, השקעות וריבית צבורה נכון ל-30 בספטמבר, 2023, מאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בצמיחת העסק שלנו ובו זמנית להגדיל את הערך של בעלי המניות דרך תוכנית של רכישה חוזרת.

דגשים לביצועים פיננסיים לרבעון השלישי של שנת 2023

הטבלה הבאה מסכמת את התוצאות הפיננסיות המאוחדות שלנו עבור שלושת החודשים ותשעת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2023 ו-2022, באלפים, למעט במקומות שבהם נאמר אחרת:

“הגישה המוקפדת שלנו לניהול העסק ברורה, שכן הגדלנו את ההכנסה ב-17%, תוך הפחתה של הוצאות התפעול הכוללות ב-6% מאז תחילת השנה. תוצאות אלה מעידות על החוזק הכולל של העסק ועל יכולתנו לפעול ולמנף את המודל. אני מעודד מכך ששיפרנו את ביצועי ה-EBITDAהמתואם שלנו ביותר מ-50% שנה מתחילת השנה, ואנו בדרך להשיג EBITDA מתואם חיובי ברבעון הרביעי של שנת 2023”, אומרת אגליקה דוצ’בה, מנהלת כספים ראשית ב-Riskified.

תחזית פיננסית:

אנחנו מעדכנים את תחזית ההכנסות שלנו לשנה שתסתיים ב-31 בדצמבר, 2023, כדלקמן:

*הכנסות בין 297 מיליון דולר ו-300 מיליון דולר.

אנחנו מניחים שלא תיגרם החמרה נוספת בדפוסי ההוצאות של הצרכנים, או שינויים מהותיים במאקרו-סביבה, אשר נלקחים בחשבון במסגרת תחזית ההכנסות שלנו עבור השנה.

כעת אנו מצפים לבאים:

* EBITDAמתואם (2) שינוע בין 14.5 מיליון דולר שלילי ו-12.5 מיליון דולר שלילי.

אנחנו מחויבים להמשיך ולנהל את העסק באופן מוקפד ושואפים לזהות אפשרויות מינוף נוספות במודל העסקי.

GMV(1)  הוא מחוון ביצועים מרכזי ו-EBITDA מתואם הוא מדד שאינו GAAP של ביצועים פיננסיים. ראו “מחווני ביצועים מרכזיים ומדדים שאינם GAPP” למידע נוסף וכן “התאמת GAAPלמדדים שאינם GAAP” להתאמה למדד ה-GAAP שהנו בר השוואה בצורה הישירה ביותר.

(2) איננו יכולים לספק התאמה של תחזית ה-EBITDA המתואם עבור שנת הכספים שמסתיימת ב-31 בדצמבר, 2023 לרווח הנקי (הפסד) כיוון שפריטים מסוימים שאינם כלולים ב-EBITDAהמתואם אולם כלולים ברווח הנקי (הפסד), מדד ה-GAAP הפיננסי שניתן להשוואה בצורה הישירה ביותר, אינם ניתנים לחיזוי על בסיס של מבט קדימה ללא מאמץ בלתי סביר, או שאינם בשליטתנו. לדוגמה, איננו יכולים לחזות את ההיקף של רווחים או הפסדים בגין טרנזקציות במטבע חוץ, שכפופות לגורמים כלכליים ולגורמים רבים נוספים שאינם בשליטתנו. מאותן סיבות, איננו יכולים לתת מענה לחשיבות האפשרית של המידע שאינו זמין, אשר עשוי להיות בעל השפעה בלתי צפויה ובעלת חשיבות פוטנציאלית על תוצאות ה-GAAP הפיננסיות העתידיות שלנו.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן