חדשותסטארטאפ ניישן

קול קורא לביצוע מחקרים וניסויים בתחום הכלכלה ההתנהגותית

מערך הסייבר מזמין אתכן ואתכם – חוקרים ומומחים מתחום הכלכלה ההתנהגותית להציע מחקרים וניסויים שיבוצעו בשיתוף פעולה עימנו!

מערך הסייבר הוא גוף ממלכתי, ביטחוני וטכנולוגי האמון על הגנת מרחב הסייבר הלאומי ועל קידום וביסוס עוצמתה של ישראל בתחום, כחלק מהמשימה מבצע המערך פעולות שונות שמטרתן הגנה על תפקודו התקין והבטוח של מרחב הסייבר האזרחי במדינת ישראל. לטובת המטרה הזו אנו נוקטים בפעולות להגברת העמידות של גופים במשק בפני תקיפות סייבר ומפעילים מגוון רחב של כלי מדיניות באמצעותם אנו מבקשים להניע ארגונים ואזרחים כך שהם יפעלו לקידום הגנת הסייבר שלהם.

כחלק מפעילות זו, המערך מגבש פתרונות לבעיות מדיניות, בהסתמך על שימוש בכלים מעולם הכלכלה ההתנהגותית, תוך עריכת ניסויים ומחקרים התומכים בפתרונות המוצעים. המערך רואה חשיבות רבה בקביעת מדיניות מושכלת ומבוססת נתונים, המבוססת, בין היתר, על קיום מחקרים רלוונטיים. המערך מזמין חוקרים ומומחים מתחום הכלכלה ההתנהגותית להציע מחקרים וניסויים שיבוצעו בשיתוף פעולה עם המערך בהתאם.

למידע נוסף

בחזרה לאתר

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן