חדשות

מובילאיי מפרסמת את התוצאות הפיננסיות המקדמיות לשנת הכספים 2023 ותחזית מקדמית לשנת 2024

חברת מובילאיי (Mobileye Global Inc) (נאסד”ק: MBLY) (מובילאיי) מפרסמת את התוצאות המקדמיות לשנת הכספים 2023 וכן תחזית פיננסית מקדמית לשנת הכספים 2024.

תוצאות פיננסיות מקדמיות – שנת הכספים 2023 והרבעון ה-4 לשנת 2023

הטבלה הבאה מציגה את התוצאות הפיננסיות המקדמיות המשוערכות עבור הרבעון הרביעי ועבור השנה המלאה 2023. טרם השלמנו את התוצאות הפיננסיות עבור הרבעון הרביעי והתוצאות שלנו בפועל עשויות להיות שונות מאלה המפורטות להלן, לאחר שנשלים את הסגירה הפיננסית שלנו ולאחר שרואי החשבון שלנו ישלימו את ביקורותיהם.

התוצאות המקדמיות שלנו משקפות הכנסות שתואמות להנחיה שפורסמה ב-26 באוקטובר, 2023, לצד הכנסה תפעולית (הפסד) והכנסה תפעולית משוקללת שהנן טובות מעט יותר מן הצפוי.

תחזית פיננסית מקדמית לשנת הכספים 2024

כתוצאה מתהליך התכנון הסטנדרטי שלנו עבור השנה הקרובה, לרבות דיונים עם לקוחות הרמה ה-1 שלנו שמיועדים לקבוע את ההזמנות הפוטנציאליות לשנת 2024, הפכנו מודעים למלאי עודף אצל לקוחותינו, כאשר אנו סבורים כי מדובר ב-6-7 מיליון יחידות של EyeQ® SoCs. על בסיס הדיונים שקיימנו, אנו מבינים כי חלק ניכר ממלאי עודף זה משקף החלטות של לקוחות הרמה ה-1 לבנות מלאים בקטגוריית ADAS הבסיסית, על מנת לתת מענה לאילוצי שרשרת האספקה שאפיינו את השנים 2021 ו-2022, כמו גם רצון להימנע מחוסרים בחלקים וייצור נמוך מן הצפוי אצל ספקי OEM מסוימים במהלך שנת 2023. עם התפוגגות החששות הנוגעים לשרשרת האספקה, אנו צופים כי לקוחותינו ישתמשו ברוב המכריע של מלאים עודפים אלה במהלך הרבעון הראשון של השנה. כתוצאה מכך, אנו צופים כי הכנסות הרבעון הראשון של שנת 2024 יהיו נמוכות משמעותית מאלה של הרבעון הראשון של שנת 2023, וכי במהלך שנת 2024 נהיה עדים לנרמול ההכנסות.

בשנת הכספים 2024, אנו צופים הכנסה כוללת בטווח של $1,830 – $1,960 מיליון. הערכה זו מתבססת על משלוחי EyeQ® צפויים בסך של 31-33 מיליון יחידות (בהשוואה ל-37 מיליון יחידות בשנת 2023) ומשלוחי SuperVision בסך של 175k – 195k יחידות (בהשוואה ל-100kיחידות בקירוב בשנת 2023).

נכון לעכשיו, אנו צופים כי הכנסות הרבעון ה-1 ירדו בשיעור משוער של 50%, בהשוואה להכנסה בסך $458 מיליון ברבעון הראשון של שנת 2023. בנוסף, אנו סבורים כעת כי ההכנסות במהלך השנה יושפעו במידה פחותה בהרבה מירידות המלאים. לפיכך, אנו צופים כי ההכנסה המשולבת מן הרבעון ה-2 ועד לרבעון ה-4 בשנת 2024 תהיה במידה רבה שטוחה ולכל היותר תתאפיין בצמיחה חד ספרתית בינונית בהשוואה לאותה תקופה בשנת 2023, וכמו כן אנו צופים כי המלאים של לקוחותינו יגיעו לרמותיהם הרגילות עד לסוף שנת 2024.

אנו צופים כי ההיקפים הנמוכים מן הצפוי בעסק ה-EyeQ® SoC ישפיעו באופן זמני על הרווחיות שלנו. בדומה להכנסה, אנו צופים כי רמות הרווח ברבעון ה-1 יהיו נמוכות משמעותית מאלה של הרבעונים הבאים. אנו צופים כי ההפסד התפעולי של הרבעון ה-1 לשנת 2024 יהיה בטווח של $257 עד $242 מיליון. למעט פחת של נכסים לא מוחשיים ותשלום מבוסס מניות, אנו צופים כי ההפסד התפעולי המשוקלל יהיה בטווח של $80 עד $65 מיליון ברבעון הראשון של שנת 2023.

אנו צופים שההפסד התפעולי לשנת הכספים 2024 יהיה בטווח של $468 עד $378 מיליון. אנו מצפים להכנסה תפעולית משוקללת בטווח של $270 – $360 מיליון.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן