חדשותמשפטי

מעוניינים להשפיע על הליך הכשרת עורכי הדין בישראל

מתמחים, מאמנים ועורכי דין ותיקים כחדשים מוזמנים בימים אלה להשפיע על הליך הכשרת עורכי הדין בישראל

בימים אלה פועלת הוועדה המייעצת לבחינת ההסמכה בעריכת דין, בראשות נשיא בית המשפט המחוזי (בדימוס), כבוד השופט דוד חשין. הוועדה מורכבת מנציגי אקדמיה, נציג התאחדות הסטודנטים, נציגי לשכת עורכי הדין, נציג המועצה להשכלה גבוהה ונציגי משרד המשפטים. עבודת הוועדה נסובה סביב החלקים השונים של הליך ההכשרה, ובכללם תקופת הלימודים העיוניים, תקופת ההתמחות ובחינות לשכת עורכי הדין.

תכנית ההכשרה עברה שינויים משמעותיים בשנים האחרונות. עם זאת, פועלת הוועדה לבחינה נוספת של הליך ההכשרה, על רקע ההבנה כי מתכונת ההסמכה הנוכחית דורשת שיפורים ועדכונים נוספים.

במהלך העבודה שנעשתה עד כה, זימנה הוועדה מומחים ובעלי עניין בסוגיה, ובכללם אנשי מחקר ואקדמיה, עורכי דין המצויים בפרקטיקה המקצועית, נציגי נבחנים בבחינות הלשכה, מומחים לכתיבת בחינות מקצועיות ועוד. כמו כן, נערכה סקירה השוואתית של הליכי הסמכת עורכי הדין במדינות נבחרות בעולם. בדיוני הוועדה נידונו הצעות מגוונות בנסיון לשפר את הליך ההכשרה ולהתאימו לצרכי השעה (לסיכומי דיוני הוועדה מובאים באתר הוועדה).

כהמשך לצעדיה הקודמים של הוועדה, במטרה לגבש מדיניות מבוססת נתונים בעלת חיבור משמעותי לשטח, יוצאת הוועדה לשיתוף ציבור נרחב בסיוע תחום מדיניות רגולציה במשרד המשפטים. שיתוף הציבור פונה לקהלים מגוונים: מתמחים, מאמנים, עורכי דין ותיקים ועורכי דין בתחילת דרכם. זאת מתוך הבנה כי קהלים אלו הם בעלי ההיכרות הטובה ביותר עם מסלול ההכשרה הנוכחי ועם תוצאותיו. שאלוני שיתוף הציבור הותאמו במיוחד עבור המאפיינים של כל קבוצה, בשאיפה שבעזרת המענים השונים תתקבל התמונה המלאה ביחס לקשיים המאפיינים את הליך ההכשרה הנוכחי, ולאפשרויות הרצויות לשיפורו. מענים אלו יסייעו לגיבוש המדיניות ביחס להליך ההכשרה, תקופת ההתמחות ובחינות הלשכה.

להשתתפות

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן