חדשות

ביהמ”ש הרשיע את אבי מוטולה, לשעבר מנכ”ל אפריקה תעשיות וקבוצת נגב

מוטולה הורשע על פי הודאתו בביצוע עבירות דיווח במטרה להטעות משקיע סביר, עבירות גניבה בידי מנהל ועבירות נוספות מחוק העונשין

לפי הסדר הטיעון, שטרם אושר על ידי בית המשפט, ושנערך במסגרת הליך גישור, צפוי מוטולה לרצות 34 חודשי מאסר מאחורי סורג ובריח, כאשר 30 חודשים מתוכם ירוצו בשל עבירות הדיווח החמורות אותן ביצע. עונש זה משקף רף ענישה חדש ומשמעותי בעבירות אלו.

מוטולה הודה בכך שיזם במהלך השנים 2014-2011, תכנית עבריינית שיטתית שמטרתה הצגת מצגים “משופרים” ומטעים ביחס לנתונים הכספיים של אפריקה תעשיות וחברות הבת שלה. במסגרת תכנית זו הורה מוטולה לכפופים לו, שעבדו באותה העת בחברות הבת של אפריקה תעשיות, להקדים את מועד ההכרה בהכנסות ולרשום הכנסות כפולות. פעילות זו בוצעה בעיקר לקראת תום הרבעונים ולנוכח הפערים שבין תוצאות הקבוצה בפועל לבין היעדים שנקבעו לה.

כתוצאה מפעילות מרמתית זו, כללו אפריקה ישראל תעשיות בע”מ וחלק מחברות הבת שלה, בדוחותיהן הכספיים בשנים 2014-2011, פרטים מטעים רבים ביחס לסעיפים מהותיים בדוחות הכספיים, ובכלל זה הכנסות הקבוצה, רווחיה ויתרות לקוחותיה, והכל בסך עשרות מיליוני שקלים.

בהנחיית מוטולה, כחלק מהפעילות המרמתית, נהגו מנהלים ועובדים בקבוצה באופן שיטתי ובמהלך כל שנות התקופה הרלוונטית, לשייך הכנסות שנוצרו ברבעון העוקב לרבעון שכבר הסתיים, להכיר בהכנסות בגין סחורה שטרם סופקה ולעיתים אף בהכנסות בגין עסקאות בהן טרם נקבע איזו סחורה אמורה להיות מסופקת ובאיזה מועד. כמו כן, בהנחיית מוטולה, פעלו מנהלים ועובדים בקבוצה כדי לייצר הכנסה פיקטיבית כפולה, בכך שחייבו בספרי הקבוצה חלק מלקוחותיה פעמיים.

בנוסף, הודה מוטולה בכך ששלח ידו במרמה בכספי קבוצת נגב בסך של כ- 1.2 מיליון ש”ח. מוטולה עשה בכספי הקבוצה כבשלו, השתמש בכספי הקבוצה לצרכיו הפרטיים וגרם לכך שיירשמו כהוצאות המיוחסות לקבוצה עצמה.

התיק מנוהל על ידי עוה”ד עידן שוורץ ועדי לוי, ממחלקת ניירות ערך, בפרקליטות מיסוי וכלכלה.

התיק נחקר ע”י מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
Close
דילוג לתוכן