אזהרה לציבור: שימוש באבקות כביסה אריאל המיוצרות בטורקיה פרקטור אנד גמבל

Image by Steve Buissinne from Pixabay

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה, איגור דוסקלוביץ, קורא לציבור להפסיק באופן מיידי את השימוש במוצרי אבקות הכביסה המפורטים מטה

תיאורי המוצרים

יצרן: פרקטור אנד גמבל

ארץ ייצור: טורקיה

תיאור הסיכון

סוג סיכון: פגיעה באיכות הסביבה

בבדיקות שנערכו מטעם הממונה על התקינה באמצעות מכון התקנים, נמצאה חריגה של פי 3-5 כלורידים מהנדרש בתקן, דבר העלול לזהם את מי התהום ולמנוע טיפול יעיל בשפכים. כן נמצא כי המוצרים אינם עומדים בדרישות התקן הישראלי הרשמי החל עליהם: ת”י 438 חלק 1 – אבקות ניקוי – דרישה להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה, מספטמבר 2012.

פעולה נדרשת

לאור הממצאים, מדגיש הממונה על התקינה כי כל המחזיק/ה במוצר זה מתבקש/ת להפסיק את השימוש בו לאלתר ולהחזיר את המוצר למקום הרכישה.

חובה על בתי העסק המשווקים את המוצרים לעיל, להסירם מהמדפים ולהעבירם יחד עם אבקות הכביסה שהוחזרו מהצרכנים, ליבואן הרלוונטי לצורך השמדה מבוקרת. יש לעדכן בכך את מינהל התקינה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מינהל התקינה באמצעות דוא”ל: tkina@economy.gov.il

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
Exit mobile version